Otros Servicios

ALTRES SERVEIS

En GrupGO som polivalents i comptem amb el millor personal i experiència per poder atendre, a més de tots els serveis d’obra i reparació, serveis de tramitació i legalitzacions. 

Consulta amb nosaltres els serveis que oferim als nostres clients.

OFICINA TÈCNICA PRÒPIA

GrupGO posa a la teva disposició un complet Departament Tècnic, compost per Arquitectes i Enginyers de la Construcció.

Donem resposta a qüestions relacionades tant amb les patologies i problemes del teu edifici com també a assessorar i acompanyar-te en la gestió documental necessària per a subvencions, Inspeccions Tècniques d’Edificis, Certificats d’Eficiència Energètica, instàncies amb ajuntaments, visats, projectes, gestions amb l’Administració, etc.

Estem adherits a el “Gremi d’Instal·ladors” de Barcelona, al RIME, CONSTA i a la Junta Arbitral de Consum.

GrupGO és una empresa col·laboradora de grups d’asseguradores, entre ells MAPFRE FAMILIARMULTI SERVEIS MAPFRE (MULTIMAP), atenent a milers d’assegurats solucionant tot tipus d’incidències.

El nostre objectiu és obtenir la màxima satisfacció del client mitjançant el lliurament de productes i serveis de qualitat, dins dels terminis establerts.

Els teus projectes són la nostra passió

MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

El medi ambient és un dels punts fonamentals en els nostres valors d’empresa, és per això que estem conscienciats amb l’eficiència energètica.

Som una empresa que posa en pràctica les millors tècniques d’eficiència energètica en les instal·lacions i manteniments, sent conseqüents amb les peticions dels nostres clients i eficients en l’execució de les mateixes.

Les principals actuacions que des de GrupGO es vénen implementant, segons les necessitats dels nostres clients, són les següents:

– BT: Disminució del consum per punt de llum instal·lant receptors de millor eficiència, permetent al client un important estalvi energètic i econòmic anual.

– Aerotèrmia: L’execució d’aquesta instal·lació permet incrementar notablement els rendiments per a la producció d’ACS i calefacció. Així mateix, el nostre client entre altres aspectes, es beneficia del reduït manteniment que comporta aquest tipus d’instal·lacions, així com un major aprofitament dels espais.

– AFS+ACS: En llargues longituds d’instal·lació, des de GrupGO es promou la instal·lació de recirculació de l’aigua calenta, permetent un important estalvi en consum d’aigua anual.

– Ventilació: En edificis plurifamiliars s’opta per la instal·lació de recuperació de calor, permetent a la instal·lació recuperar part de la pròpia energia de l’aire extret, i que al mateix temps permet “condicionar” l’aire impulsat al propi habitatge.

– Punts de recarrega vehicles zero emissions: Des de GrupGO s’ofereix la possibilitat d’instal·lar punts de recarrega per a vehicles elèctrics o a gas natural, tant en instal·lacions privades d’habitatges, com en aparcaments col·lectius.

Així mateix, i gràcies a la nostra conscienciació amb el medi ambient, promovem la instal·lació d’energies renovables com són les plaques solars, sistemes de geotèrmia i aerotèrmia.

TRAMITIS I LEGALITZACIONS

En GrupGO ens encarreguem de realitzar les inspeccions i legalitzacions, així com els tràmits legals per engegar els teus projectes d’instal·lacions.

Gestionem també la creació de projectes, així com les necessitats legals per a que aquests vegin la llum.

Si vols iniciar un negoci o renovar les instal·lacions existents, ens podem encarregar de la gestió integral de l’obra, des de la definició sobre plànols, l’estudi de consums, fins a l’execució de la mateixa.